เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา2565
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลแผนผังเงื่อนไขการตรวจสอบรายการข้อมูล ที่พบปัญหาบ่อยในการจัดส่งข้อมูลบุคลากร
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลFINAL รายการข้อมูล คำนิยาม ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เวอร์ชั่น 2.01-อัพเดท 5 ก.ย. 2565)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลFINAL รายการข้อมูล คำนิยาม ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2565 (เวอร์ชั่น 2.01-อัพเดท 5 ก.ย. 2565)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลFINAL รายการข้อมูล คำนิยาม ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เวอร์ชั่น 2.01-อัพเดท 5 ก.ย. 2565)
ระเบียบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มส่งข้อมูล
คู่มือการส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรูปแบบไฟล์ excel การนำเข้าข้อมูลเพื่อขอรหัส GCODE และ คู่มือการใช้งาน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารใบ บร.1
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือใช้งานระบบงบประมาณ ICT
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการบันทึกรหัสหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Access
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Excel
รายการข้อมูล
เอกสาร ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล และ คำนิยาม ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล และ คำนิยาม ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง รายการข้อมูลนักศึกษา (File Access) ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล และ คำนิยาม ข้อมูลรายการสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง รายการข้อมูลสถานศึกษา (File Access) ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง รายการข้อมูลบุคคลากร (File Access) ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารนำเสนอการจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูล เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลรายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปี 2564
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการจัดหางานของบัณฑิต (กรมการจัดหางาน)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ( ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)